Artee, czyli esencja młodej sztuki
#1
Film jako medium

Toothsystem
Artur Daniel Grabowski
Anna Syczewska


Performances
Prezentacje multimedialne


10 listopada 2006 od godz. 17.00
Galeria BWA, ul. Leśna 7, Kielce#2
Fotografia

Krzysztof Jurecki

Wykłady
Prezentacje multimedialne

7-8 grudnia 2006 r. od godz. 17.00
Galeria BWA, ul. Leśna 7, Kielce#3

Inteligencja i talent

TOMASZ CIECIERSKI
PAWEŁ SUSID


Wykłady
Prezentacje multimedialne

7-8 grudnia 2006 r. od godz. 17.00
Galeria BWA, ul. Leśna 7, Kielce

#4

Sztuka wideo
Prezentacje multimedialne


MICHAŁ BRZEZIŃSKI

Krytyk sztuki - kolekcja sztuki współczesnej

WIDEO-TOŻSAMOŚĆ
15 luty 2007

OVER-SIGNED
16 luty 2007

od godz. 17.00
w galerii Biura Wystaw Artystycznych ul. Leśna 7, KielceBWA w Kielcach chcąc przybliżyć idee i praktykę aktualnie funkcjonujących trendów na terenie sztuki rozpoczyna cykl:

ARTEE, czyli esencja młodej sztuki w Polsce.

Założeniem cyklu spotkań jest przybliżenie naszej galeryjnej publiczności nowatorskiej materii artystycznej i myśli z nią związanej poprzez prezentacje teoretyków i twórców nowego języka sztuki. Spotkania te adresowane są dla twórców zainteresowanych nowym językiem artystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem jego intermedialnego charakteru, ale też do studentów poszerzających swą wiedzę i artystyczną wrażliwość o to, co się aktualnie w sztuce dzieje. Mam nadzieję, że te spotkania zaowocują w świadomości artystycznej kreatywnych artystów naszego regionu i publiczności poszukującej nowatorskich walorów w sztuce współczesnej.

Jeśli wierzyć nestorowi polskich performerów - Zbigniewowi Warpechowskiemu z Sandomierza, który uważa się za ortodoksyjnego twórcę w tej dziedzinie artystycznej wypowiedzi, w tym roku obchodzimy

40-lecie performance. Swoistość języka wypowiedzi polega w nim na bezpośredniości doświadczenia fizycznego i psychicznego [.] stawianie się w sytuacji i prowokowanie w czasie akcji doznań, często ekstremalnych.

Śladem i formą dalszego istnienia tej aktywności artystycznej, jakim jest performance, są dokumentacje filmowe. Ich roli trudno przecenić. Prezentacja filmowa połączona z refleksją nad adekwatnością sztuki filmowania i rzeczywistych działań plastycznych twórczo dopełnią to spotkanie.

Serdecznie zapraszamy do galerii kieleckiego BWA.

M.R.


po

Zrealizowano ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program operacyjny Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury

autor koncepcji ARTEE: Natalia Łakomska
opracowanie folderu: Stanisława Zacharko
Biuro Wystaw Artystycznych
Dyrektor: Marian Rumin
Kielce, ul. Leśna 7
tel. (0-41) 344 49 42, fax: (0-41) 344-27-51
www.bwakielce.wici.info