MICHAŁ BRZEZIŃSKI

Krytyk sztuki
- kolekcja sztuki współczesnej

Sztuka wideo
Prezentacje multimedialne

WIDEO-TOŻSAMOŚĆ
15 luty 2007

OVER-SIGNED
16 luty 2007

od godz. 17.00
w galerii Biura Wystaw Artystycznych ul. Leśna 7, Kielce

 

MICHAŁ BRZEZIŃSKI

urodzony w 1975 roku, Absolwent filmoznawstwa przy Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ. Praca magisterska pt. Podmiot, ciało tożsamość, Przyczynek do antropologii cyberkultury. Artysta i teoretyk wideo, którego głównymi mediami są media ekranowe: telewizja, internet, DVD. Prowadzi warsztaty, produkował dla telewizji program poświęcony wideo. Prace jego łączą tradycję sztuki wideo i filmu eksperymentalnego. Pokazywane były w zestawie "Polski Found Footage 1957-2004", na II Targach Sztuki w Rzeźni Miejskiej w Poznaniu, w galerii Space-twotentwo w Londynie, w BWA w Lublinie, oraz w ramach kolekcji Galerii Wymiany: "Nowe Energie Video" w Centrum Sztuki w Poznaniu, "DVD - nowe energie wideo!" w galerii Manhattan w Łodzi, a także w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina i w dwóch pokazach na Łódź Biennale 2006. W katalogu Polska Sztuka Wideo opublikowanym w czerwcu 2006 jest wymieniany wśród najbardziej reprezentatywnych polskich artystów wideo.

http://michal.brzezinski.net

 

WIDEO-TOŻSAMOŚĆ: Tożsamość jest dziś rozumiana w zawężonych kontekstach, zawłaszczonych przez politykę - lewica mówi o tożsamości seksualnej, prawica o narodowej. Główne siły polityczne toczą wojnę o nasze umysły i aby pozostać poza tego rodzaju kontekstami chciałbym doprowadzić do konfrontacji prac artystów z różnych krajów, o różnych optykach i koncentrujących się na podmiocie w szerszym kontekście. Znajdziemy tu przede wszystkim antropologiczne poszukiwanie koncepcji człowieka poruszającego się w środowisku medialnym, a nie próbę odnoszenia się do modelu podmiotu w znanych paradygmatach.

ARTYŚCI
1. Vaclav Pelousek: H-DRUM
2. Thorsten Fleisch: HAUTNAH - SKINFLICK
3. Thorsten Fleisch: GESTALT
4. Andre Silva: SPAM LETTER + GOOGLE IMAGE SEARCH...
5. Andre Silva: DOLLAR DISOBEDIENCE
6. Andre Silva: THE ONE AND MANY
7. Andre Silva: SCANOPHELIA 1.14'
8. Miroslaw Rajkowski: NATURA ABHORRET VACUM
9. Michal Brzezinski: REFUGIUM
10. Sachiko Hayashi: boop-oop-a-doop
11. Yael Shulman: THE CLEAN MACHINE

 

OVER-SIGNED: Najnowszy zbiór prac Michała Brzezińskiego jest medialną medytacją na temat relacji między tożsamością, a tradycją narodową i religią. Nawiązuje do nomadyzmu, jako powszechnego zjawiska z którym mamy do czynienia w mniejszej, lub większej skali. Jednocześnie w przestrzeni nieoznaczonej płaszczyzny, między punktem "A" i docelowym punktem "B", pośród pozbawionych znaczeń obrazów pojawia się przestrzeń kontemplacji tła, tego co nie jest dostrzegane przez ludzi prowadzących osiadły tryb życia, a co kształtuje nasze życie emocjonalne. Obraz wideo staje się ekranem filtrującym rzeczywistość, odsiewającym pozory i sens płaszczyznowy a jednocześnie jest ekranem fantazji który odzwierciedla wnętrze. Zbiór jest transcendentalnym poszukiwaniem podmiotu poza przedmiotowymi definicjami - poza determinującą go tożsamością którą cechuje stale produkowany nadmiar znaczeń doprowadzający do eksplozji i oczyszczenia. Dwuznaczna gra językowa ma odzwierciedlać stan egzystencji podmiotu w narracji jaką jest PRZEZNACZENIE.

1. landszaft a sprawa polska
2. cosmopolitan
3. tr13
4. vera icon
5. fotogenia
6. my s-election
7. krach 44
8. passion
9. video de-mumification complex
10. water temple
11. rise
12. taxi

 

Program operacyjny
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury

Biuro Wystaw Artystycznych
Dyrektor: Marian Rumin
Kielce, ul. Leśna 7
tel. (0-41) 344 49 42, fax: (0-41) 344-27-51
www.bwakielce.wici.info
e-mail: galeriabwakielce@pro.onet.pl
autor koncepcji ARTEE: Natalia Łakomska
realizator: Stanisława Zacharko